RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
ผลงานสร้างสรรค์ 2564

สูจิบัตรนิทรรศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

บทความประกอบภาพถ่ายนานาชาติ

สุขอย่างมีสีสัน Colorful Happiness 2564

 1. อั่งเปาปีวัว
 2. ศรัทธา
 3. ปิดทอง
 4. ขอพร
 5. แฝดคนละฝา
 6. วัฒนธรรมไทย
 7. สังคมแห่งความสุข
 8. ช่างภาพตัวน้อย
 9. สังสรรค์ ณ กลางทุ่ง
 10. เชิดมังกร
 11. ความสุขหลังเสร็จงาน
 12. คาเฟ่นี้สีชมพู
 13. สีสันความสุขของเด็กน้อย
 14. เพลินกายสบายสุด
 15. สีสันแห่งชีวิต
 16. ความสุขผ่านเลนส์
 17. ห้ามจอด
 18. ตรุษจีน
 19. ตลาดราตรี
 20. หน้ากาก
 21. เส้นทางศิลปิน
 22. ครั้งหนึ่งในวัยเด็ก
 23. ดินแดนแห่งตำนาน
 24. ปกติใหม่
 25. สีสันวันทำงาน
 26. เล่นว่าว
 27. การเดินทางของความสุข

สุขทุกฤดูกาล All Seasonal Happiness 2564

 1. เสพสุขผ่านงานศิลป์
 2. ธรรมชาติกับบรรยากาศการอ่าน
 3. บ้านดิน
 4. สนุกคลุกฟองทราย
 5. ลอยตัว
 6. จับจังหวะ
 7. วันครอบครัว
 8. สงบ
 9. ฝึกเพื่อวันข้างหน้า
 10. มุมมองกับความว่าง
 11. นรสิงห์ล้านนา